ZELNET.LAB - Informatyczne rozwiązanie dla laboratoriów medycznych

ZelnetLab to wielomodułowe oprogramowanie optymalizujące pracę w diagnostyce medycznej. Optymalizacja polega na umożliwieniu zarządzania procesami diagnostycznymi z dowolnego miejsca, oceny bieżącej sytuacji oraz redukcji czasu przebiegu procesu diagnostycznego od zleceń aż po sprawozdania na miejscu u odbiorcy.
Optymalizacja taka jest możliwa, dzięki użyciu interfejsów bezpiecznej wymiany danych pomiędzy systemem ZelnetLab a wszelkiego rodzaju aparaturą medyczną oraz zewnętrznymi systemami medycznymi w dowolnej lokalizacji. Przepływ danych odbywa się wielokierunkowo, jest, jeśli to możliwe zautomatyzowany i pozwala na jego kontrolę na każdym etapie.

ZelnetLab

- nadzoruje większość przestrzeni pracy laboratorium

- zapewnia szeroką wymianę danych (aparatura, systemy zewnętrzne)

- jest przyjazny w obsłudze i optymalizuje wykorzystanie czasu

- jest dopasowany zarówno do małych i dużych laboratoriów, obsługuje jednostki prywatne oraz publiczne (parametryzowalność i wielomodułowość).

- wspomaga kontrolę jakości

- wspomaga systemy ISO

- pozwala na pracę w jednostkach rozproszonych (laboratoria zależne oraz zdalne punkty pobrań)

- jest w pełni serwisowalny zdalnie

Rejestracja

Rejestracja nowego skierowania opiera się na automatycznych słownikach pacjentów, lekarzy, płatników i badań. Dzięki temu rejestracja skierowania może trwać mniej niż 30 sekund!

Kody kreskowe

System pozwala przygotowywać kody poskowe w wybranych formatach z wyprzedzeniem lub podczas rejestracji. W drugim przypadku oprócz kodu nalepka zawiera dane demograficzne pacjenta oraz dodatkowe szczegóły skierowania.

Przyjęcie materiału

Rejestrowanie przyjęcia materiału do laboratorium przydatne jest w szczególności w przypadku zleceń przesyłanych do laboratorium drogą elektroniczną. System rozróżnia sposób złożenia zlecenia i automatyzuje przyjęcie niektórych materiałuw w zależności np. od typu zlecenia.

Wymiana danych z aparatami

System przechwytuje dane z analizatorów podłączonych za pomocą portów szeregowych (np. RS232) lub sieci LAN. Do wymiany danych używane są protokoły transmisji HL7 oraz ASTM.

Analityka

Pracownie analityczne pozwalają skupić się na wybranej kategorii badań. Można je powiązać z konkretnym stanowiskiem lub użytkownikiem systemu.

Mikrobiologia

Pracownia mikrobiologiczna pozwala na pełne odzwierciedlenie wyniku mikrobiologiicznego na sprawozdaniu. Posiada specjalizowane słowniki organizmów i ich szczepów, leków oraz powiązanych z nimi tabel wrażliwości dla poszczególnych badań.

Serologia

System zapewnia wsparcie serologiczne w zakresie rejestracji oraz drukowania odpowiednich wyników zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Zatwierdzanie wyników

Zatwierdzanie wyników możliwe jest zarówno lokalnie oraz zdalnie. Podczas zatwierdzania osoba walidująca posiada dostęp do dodtychczasowej historii wyników danego pacjenta.

Kontrola jakości

Kontrola obejmuje dowolne parametry powiązane lub niepowiązane z aparatami. Możliwa jest prezentacja serii w formie tabelarycznej albo graficznej (wykresy Levi-Jeningsa). Moduł obejmuje również wymianę danych bazą STANDLAB w zakresie kontroli zewnętrznej.

Raporty i sprawozdania

Wygląd sprawozdań oraz raportów podlega parametryzacji w szerokim zakresie. Uzytkownik ma możliwość włączania lub wyłączania, poszczególnych elementów wydruku, definiowanie grafik oraz dobieranie czcionki. W przypadku niektórych raportów możliwe jest tworzenie i zapisywanie ich definicji.

Podpis elektroniczny

System przechowuje sprawozdania z wyników w formie podpisanych elektronicznie lub niepodpisanych dokumentów PDF, które następnie mogą zostać udostępnione na stronie WWW klienta lub sysłane pocztą elektroniczną.  Moduł integruje sie z zewnętrznym oprogramowaniem do tworzenia podpisu dostarczonym przez usługodawcę.

Obsługa sprzedaży

System obsługuje wszystkie dokumenty sprzedaży (faktury, korekty, noty, paragony) i związane z nimi zestawienia. Większość z nich generowana jest automatycznie. W przypadku usług objętych 23% VAT możliwe jest generowanie faktur od kwoty netto lub brutto oraz jako sumę VAtów jednostkowych lub VAT z sumy jednostek. Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi.

Punkty pobrań i praca rozproszona

Praca rozproszone laboratorium w kilku lokalizacjach odbywa się w oparciu o jedną bazę danych zainstalowaną w jednym z punktów i dostępną poprzez wirtualną sieć prywatną (VPN), aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Możliwa jest także zdalna praca aparatów rozmieszczonych w różych miejscach. Jedynym warunkiem jest dostęp poszczególnych jednostek do sieci.

Komunikacja z systemami zewnętrznymi

Oprogramowanie ZelnetLab komunikuje się z większością, obecnych na rynku polskim systemów obsługujących przychodnie oraz szpitale. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołów standardowych (HL7) lub natywnych. Obejmuje zazwyczaj przesyłanie zleceń w jednym kierunku i odsyłanie zatwierdzonych sprawozdań i raportów w drugą stronę. 

Magazyn

Moduł magazynowy pozwala przechowywać informacje o przyjęciach i rozchodach materiałów eksploatacyjnych w laboratorium takich jak np. odczynniki. Oprócz standardowych raportów związanych z ruchem magazynowym możliwe jest także przeliczanie jednostek pomiędzy przychodami i rozchodami tego samego towaru.

Jeżeli szukasz systemu, który...

  • gromadzi wyniki z wszystkich twoich analiz automatycznie, w jednym miejscu w komputerze,
  • automatycznie dobiera normy dla badań w zależności od wieku i płci pacjentów,
  • prezentuje twoim klientom estetycznie wyglądające wyniki w ujednolicony sposób, w formie wydruku lub elektronicznie, szybko i tanio,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli szukasz systemu, który...

  • pozwala wykonywać różne operacje w zależności od tego, kto zasiada przed komputerem oraz mieć wgląd w historię pracy,
  • automatycznie eliminuje błędy ludzi podczas wprowadzania danych,
  • pozwala kontrolować laboratorium z dowolnego miejsca,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Instalacje naszego programu znajdują się w całym kraju

Poniżej zestawienie gdzie i w jakich ilościach jest używany nasz system

14
 
Województw
75
 
Miast
99
 
Zadowolonych klientów
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.